[ Projects ] discover more [ Projects ] discover more [ Projects ] discover more

Αισθητική και τεχνολογική έρευνα, σχεδιαστική κουλτούρα, πειραματισμός και καινοτομία, ένα δημιουργικό πνεύμα που δεν διαχωρίστηκε ποτέ από τη λειτουργική ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το σύστημα αξιών που διαμορφώνει την ταυτότητα του Luceplan από την ίδρυσή του το 1978. 

Μια μακρά ιστορία σημαντικής αποδοχής, από την Ιταλία και το εξωτερικό, μαρτυρεί την καινοτόμο δύναμη και την αριστεία ενός design brand που αποφεύγει κάθε
φορμαλισμό, εστιάζοντας στην προσφορά τεχνολογικά εξελιγμένων φωτιστικών για ευέλικτη χρήση.