[ Projects ] discover more [ Projects] discover more

Η ιταλική δημιουργικότητα, η παραδοσιακή τεχνική και ο διεθνής προσανατολισμός είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Potocco, μιας οικογενειακής εταιρείας που μελετά και δημιουργεί έπιπλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για σχεδόν έναν αιώνα.

Η κουλτούρα των αρτιζάνων τεχνιτών, ως εταιρικό κεφάλαιο, επέτρεψε στην Potocco να συνδυάσει, με την πάροδο των ετών, τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης μαζικής παραγωγής, δίνοντας προσοχή σε λεπτομέρειες τυπικές της χειροποίητης κατασκευής.